OORZAAK OVERLIJDEN VAAK DE DOOD

Onderzoek toont aan dat dood leidt tot overlijden

Overlijden wordt in bijna alle gevallen veroorzaakt door de dood. Zo luidt de conclusie van het onderzoek naar oorzaken van levenseinde van prof. dr. Sieb Broertje, hoogleraar levenscomplicaties aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. In 99% gevallen werd het overlijden veroorzaakt door intrede van de dood. “De resultaten moeten nog goed gecontroleerd worden, daarom houden wij een onzekerheidspercentage aan van 1%”, aldus Broertje.

“Lange tijd werd wel uitgegaan van een oorzakelijk verband tussen overlijden en dood, maar dit is nooit wetenschappelijk onderzocht.” volgens de hoogleraar. “Daarom zijn we zo blij met deze resultaten.” Het onderzoek is er vooral op gericht om een deel van de mystiek rond overlijden weg te nemen. Broertje: “Als mensen weten dat bij overlijden vaak de dood komt kijken, wordt het een stuk tastbaarder.”

De onderzoeker geeft aan dat het moeilijk was om mensen te vinden die mee wilden werken aan het onderzoek. “Het blijkt dat mensen vooral hele nare associaties hebben bij overlijden. Helaas heeft het onderzoek die niet weg kunnen nemen.” Desondanks is de wetenschapper heel tevreden met het onderzoek. Broertje: “Dood fascineert ons als mensheid, juist omdat we het niet helemaal kunnen duiden. Dat wordt zo een stukje makkelijker.”