Vrijheidsvaart

Vrijheid is voor mij zo vanzelfsprekend, dat ik me het niet goed voor kan stellen om het niet te zijn. Het betekent veel voor me, maar weet niet goed wat het inhoudt.

 5 mei 2016, zowel Hemelvaart als Bevrijdingsdag. Aan de eerste doe ik niet, die dag is alleen voorbehouden aan christelijke messiassen. Dat ben ik niet, dus gaat die aan mijn neus voorbij. Aan de tweede doe ik wel, want ik ben ook bevrijd. Misschien niet direct, maar ik geniet ook van de daaruit voortvloeiende vrijheid. De laatste tijd ook iets bewuster dan hiervoor.

Om mij heen hoor ik veel over ‘vrijheid’. Over dingen die wel of niet zouden moeten mogen. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Het begon met de ophef rond de Duitse satirist Jan Böhmermann. Die had wat onaardige dingen over de Turkse president Erdogan gezegd als grapje en dat mocht niet. Vond Erdogan dan en met hem grote delen van het Turkse volk. Zowel Böhmermann als Erdogan moeten dit mogen, want dat is vrijheid.

Het werd alleen lastiger toen Erdogan Böhmermann aanklaagde voor belediging. Dat mag, daar bleek namelijk een wetsartikel voor te bestaan. Maar hoe verhoudt zich dat tot vrijheid te mogen zeggen wat je wilt? Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel was dat heel duidelijk, zij besloot onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden tot vervolging van Böhmermann.

Belangrijk is misschien in deze context te melden dat Europa (met Merkel als een van de belangrijkste voorgangers) net een deal had gesloten met Turkije om vluchtelingen op te vangen. Aangezien Turkije zo ‘grootmoedig’ was geweest een groot deel van de vluchtelingen op te vangen (maar daar valt ook wel het een en ander op af te dingen), ‘moesten’ wij hem dus wel zijn zin geven. Blijkbaar hoort dat ook bij vrijheid.

Nu heeft Erdogan een moeizame verhouding met ‘vrijheid’. Hij deinst er niet voor terug kritische journalisten te ontslaan en opstanden tegen zijn regime met harde hand neer te slaan. Zaken die wij als fundamenteel deel zien van onze verlichte Westerse samenleving. Zaken die wij allemaal onder vrijheid verstaan. Maar uit angst voor vluchtelingen blijkbaar niet.

En toen werd ook nog columniste Ebru Umar opgepakt en vastgehouden in Turkije. Ook zij had enkele dingen gezegd over Erdogan waar deze president ook niet over te spreken was. En werd er daags na haar arrestatie een kliklijn geopend door het Turkse consulaat in Nederland. Als iemand iets niet zo aardigs zei over Erdogan, kon die daar worden aangegeven. Er werd veel gesproken over ‘de lange arm’ van Erdogan, zijn invloed buiten Turkije. Hij is hier alleen niet de baas. Dat lijkt me geen vrijheid!

Maar wat is vrijheid dan? Wat mag wel en wat mag niet? Hier zullen ongetwijfeld hele filosofische epistels aan gewijd zijn die ik niet ken. Voor mij betekent het mogen doen en laten wat je wilt, gebonden aan de wet. Mogen zeggen wat je wil en niet zeggen wat je niet wil. Een Turkse kliklijn hoort daar niet bij. Natuurlijk speelt respect hierbij een belangrijke rol, maar laat zich lastig in wetten en regels vatten. Gelukkig hebben we wel wetten en regels en laat die dan de grenzen bepalen, eventueel geholpen door een rechter.

Moeten wij nog stilstaan bij onze vrijheid en bij degenen die hier in de Tweede Wereldoorlog voor gesneuveld zijn? Het getuigd van respect en bewustzijn dat wel te doen. Het hoeft echter niet, ook dat is vrijheid. Maar als je op Bevrijdingsdag graag wil hossen op een festival, dan is het niet meer dan logisch dat je even stilstaat bij de reden dat je dat nu kan. Doen we dat niet, dan bewegen we met een rotvaart van vrijheid.

Panda’s voor verzameling pandapunten

China geeft twee reuzenpanda’s voor pandapuntenverzameling Willem-Alexander

Gisteren heeft koning Willem-Alexander zijn verzameling pandapunten in China geruild voor twee reuzenpanda’s. De punten, opgespaard met het zich onthouden van seksuele gemeenschap sinds de geboorte van prinses Ariane, staan symbool voor de beperkte gemeenschapsdrift van de panda. China beschouwt de punten als bewustwording van het feit dat deze dieren met uitsterven worden bedreigt.

Cheung Ming (24), student internationale diplomatie, benadrukt het belang van pandapunten en het sparen ervan voor Chinezen: “Pandapunten worden gezien als een vorm van solidariteit met deze dieren. Het is een vorm van zelfopoffering en Chinezen vinden het geheel belangrijker dan het individu. Deze punten weerspiegelen dat.”

Het feit dat Nederland de dieren strikt gezien niet krijgt maar huurt, vindt Ming dan ook niet meer dan logisch: “In relaties moet het van twee kanten komen. Het feit dat er nu pandapunten ingeruild zijn, is een eenmalige actie. Dat beloont China met de twee beren, maar nu moet er nog getoond worden dat Nederland dit offer niet voor niets gebracht heeft. China hecht grote waarde aan eerlijkheid en duurzaamheid.”

Freek van Berghem (43), fervent spaarder van pandapunten, moet er niet aan denken dat zijn zorgvuldig gespaarde punten worden ingeruild voor deze bedreigde dieren: “Ik zou niet weten waar ik panda’s moet laten of hoe ik ze moet verzorgen. Doe mij maar een originele uitgave van Mario Kart of desnoods zo’n leuk Pools grietje dat kan wassen en stofzuigen. Daar heb je tenminste iets aan. Maar liever houd ik de punten gewoon.”

Of de vorst nog pandapunten over heeft, is niet duidelijk.

Werken met een beperking vaak geen probleem – ‘Zolang je maar hetzelfde doet’

De bekrachtiging van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking door de Nederlandse regering heeft tot doel deze groep werknemers gelijkwaardig te kunnen laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het toegankelijk maken van de werkplek is hier een onderdeel van. Is dit nodig? En vooral: is het haalbaar? Ik sprak erover met Nicole Schuit en Margot Vrielings, allebei MS-patiënt. 

 

cartoon 'werken met een beperking'Werken met een beperking brengt vele obstakels met zich mee: je kunt niet alles doen, werkgevers hebben bedenkingen bij het aannemen van mensen met een beperking en soms heeft de werkplek aanpassingen nodig. En dan is er nog het punt dat je wel in de gelegenheid moet zijn om van en naar je werk te kunnen reizen. Nicole en Margot vinden dat dit alles zeker niet onmogelijk is.

De wet en het verdrag

In de wet is vastgelegd dat er niet gediscrimineerd mag worden op basis van een handicap. Dit staat in artikel 1 van de Grondwet, en wordt nader uitgewerkt in de gelijkebehandelingswetgeving. Als het verdrag wordt goedgekeurd, worden twee wetten aangepast, te weten de Kieswet en de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte. Het College voor de Rechten van de Mens zou graag zien dat de WMO, de Participatiewet, het Burgerlijk Wetboek en de Omgevingswet op soortgelijke wijze worden aangevuld.

In de praktijk kan de naleving van de wet wel een steuntje in de rug gebruiken. De ratificering is een goede stap, maar het College voor de Rechten van de Mens stuurt ook aan op een Nationaal Actieplan. Hiermee kunnen de voornemens concreet gecontroleerd worden door het College, dat het Verdrag ook zeker meer zal promoten en de resultaten zal rapporteren aan het VN-comité.

Bewijsdrang

Nicole Schuit is beleidsmedewerker bij een zorginstelling. “Ik werkte al jaren bij deze werkgever toen ik MS bleek te hebben. Nu heb ik een parttime beleidsfunctie sinds een jaar of zeven. Na een paar jaar werken in de luwte, maar onder mijn niveau, heb ik een reïntegratietraject gevraagd om mijn huidige – meer uitdagende – functie te krijgen.”

De situatie van Nicole is bekend bij haar leidinggevenden en collega’s. “Inmiddels zit ik in een elektrische rolstoel dus iedereen ziet wel dat er ‘wat’ is. Mijn collega’s houden allemaal graag rekening met mij. Aanpassingen worden direct geregeld.” Toch ziet Nicole ook collega’s die vooral naar de beperking kijken.”

Lastig

Margot Vrielings is administratief medewerker bij een bedrijf in de financiële dienstverlening. Ze werkt met veel plezier: “Het levert salaris op, je bent onder de mensen, het bezorgt je een nuttig gevoel en het geeft structuur.” Ze werkt parttime, vanwege vermoeidheids- en pijnklachten en ze ervaart cognitieve problemen bij complex of zeer inspannend werk. Dit kan lastige situaties opleveren: “Een bedrijf zit niet te wachten op mensen die vaak ziek zijn.”

Op haar werk weet men van haar situatie. “Er wordt op mijn werk wel rekening gehouden met mijn beperking, want ik doe aangepast werk.” Maar ook bij Margot gaat de medewerking niet altijd van harte: “Mijn werkgever vindt het lastig dat ik niet ben zoals de rest, en dat hij soms iets afwijkends met mij moet regelen. Er wordt van je verwacht dat je net zo productief bent als andere werknemers.”

Gelijke behandeling

Volgens de twee vrouwen is van gelijke behandeling niet altijd sprake. Margot vertelt: “Ik heb weliswaar aangepast werk gekregen, maar dat ging niet van harte. Mijn werkgever vindt het lastig dat ik niet ben zoals de rest.” Nicole onderschrijft dit: “Mijn ervaring is dat sommige leidinggevenden hun twijfels hebben bij mijn (toekomstige) inzetbaarheid en productiviteit. Er is wel eens op aangestuurd dat ik mijn baan zou moeten opgeven.”

Zowel Nicole als Margot hebben dan ook hun bedenkingen over de effecten na de ratificatie. Nicole: “Er is veel bereidheid om mensen met een beperking te helpen, maar uiteindelijk gaat het zakelijke argument voor. Ik verwacht op mijn werk niet veel van de ratificatie, tenzij ik dat zelf voor elkaar boks.”

Ook Margot twijfelt: “Ik denk dat er eerst een paar mensen naar de rechter zullen moeten stappen om iets af te dwingen of om duidelijkheid te krijgen over wat je nu wel of niet van je werkgever kunt verwachten. Er kunnen mooie plannen van aanpak gemaakt worden, maar die zijn vaak te algemeen om aan mensen in een specifieke situatie ondersteuning te kunnen geven.”

De weg naar complete emancipatie op de werkvloer lijkt dus nog lang, getuige de twijfels van Nicole en Margot. Ratificatie van het verdrag is wel een goede eerste stap om de positie van mensen met een beperking te versterken, ook op de arbeidsmarkt.

De namen van de geïnterviewden zijn op verzoek gefingeerd.

Naar de inhoudsopgave MSzien nr 3, 2015

Jaargang 14, september 2015

MS-Piet (11)

De Sint is weer in Nederland met zijn paard, stoomboot, pakjes en Pieten. Maar die laatsten staan de laatste tijd nogal ter discussie, want Zwarte Piet zou discriminerend zijn. Of juist niet. Een positie waarin chronisch zieken zich maar al te goed kunnen verplaatsen. Of juist niet?

Schoen met strooigoedIk wil mij hier niet mengen in de Zwarte Pieten-discussie; ik vind het maar moeilijk kiezen tussen de twee kanten, want voor (en tegen) beide is wel iets te zeggen. Maar over het fenomeen discriminatie en gediscrimineerd worden kan ik wel iets zeggen. En als ik heel eerlijk ben: ik voel mij wel een beetje gediscrimineerd door het ontbreken van een beperkte Piet. Tegenwoordig heb je Pieten in allerlei soorten, maten, kleuren en persoonlijkheden, maar ze zijn allen kerngezond en kunnen praktisch alles.

Vooruit, ik begrijp dat de functieomschrijving van Piet over het algemeen zeer fysieke bezigheden omvat en dat een fysieke beperking daar niet goed bij zou passen. Maar waarom zou er geen plaats zijn voor een Piet die juist meer de situatie overziet en meerdere Pieten coördineert. Met een handicap, dat wel. Sinterklaas is een feest van verbroedering, maar blijkbaar is er geen plaats voor handicaps en beperkingen op de boot van de Sint.

Een aantal jaar geleden was er een Piet in een rolstoel. Deze piet ging veel slimmer om met bepaalde situaties, ondanks dat hij in een rolstoel zat. De beperking was blijkbaar van tijdelijke aard, want de huidige Pieten huppelen allemaal vrolijk over het dak. Waarom is die Piet er niet meer?

Laten we beginnen met een MS-Piet: MS is bij uitstek een ziekte om langzaamaan bespreekbaar te maken dat er mensen zijn die beperkt zijn. Soms hebben mensen met MS heel duidelijke fysieke beperkingen en soms ook niet. Op daken klauteren is misschien niet zo’n goed idee met MS (ik zie mezelf al met evenwichtsproblemen en beenspasmen cadeaus én mezelf door de schoorsteen gooien), maar pakjes inpakken gaat dan wel weer. En zo zijn er vast wel meer dingen te bedenken die een MS-Piet wel kan.

Een bijkomend (en ook wel bedoeld) voordeel is dat het een goede mogelijkheid is om te laten zien dat MS niet is wat veel mensen denken en om beperkingen, handicaps en aandoeningen uit het verdomhoekje te halen. Het wordt tijd dat chronisch zieken en gehandicapten de barricades beklimmen, zo goed en zo kwaad als dat ook mag gaan.

Als heel Nederland valt over het al dan niet afschaffen van Zwarte Piet, kan hier toch ook best wel eens aandacht aan besteed worden. Als donkere mensen mogen zeggen dat zij zich gediscrimineerd voelen door Zwarte Piet, dan mag ik ook wel zeggen dat ik mij gediscrimineerd voel door het ontbreken van een beperkte Piet. En dan niet als circusattractie of rariteit, maar als een volwaardige toevoeging aan de Pietenstaf.

Zou het Sinterklaas wat uitmaken? Dat is ook een bejaarde man.

Fotografie: Maxim Wermuth

6/11/2014

Week 15 2012: Pim

U kent hem vast nog wel. Kaal hoofd, opvallende stropdas. Nee? Snijdende, ietwat nasale stem? Nee? Homoseksueel, politicus? Nog niet? Ik heb het over Pim Fortuyn. Wie? Pim Fortuyn, maar het feit dat het nauwelijks meer een belletje doet rinkelen zegt genoeg. Hij was de man die de Nederlandse politiek op de kop en de man die het islamvraagstuk op de kaart zette, de man die voor zijn politieke ideeën vermoord is. Hij dus. Pim Fortuyn.

Lees verder

Week 13 2012: Slapeloos

De besprekingen werden opgeschort. Die in het Catshuis natuurlijk, dat zijn de enige besprekingen die er op dit moment toe doen. VVD, CDA en PVV hadden even tijd nodig voor een adempauze. En hoewel ik niet zeker weet of ze die allemaal nodig hadden en of die adempauze echt nodig – of belangrijker nog, gewenst – was, ze hielden er toch even mee op. Woensdagmiddag, alsof het hier een stelletje basisschoolkinderen betreft die de woensdagmiddag standaard vrij hebben. De PVV had in ieder geval wel een adempauze nodig, in de persoon van, hoe kan het ook anders, Geert Wilders.

Lees verder

Week 10 2012: Samsom

De naam is Samsom. Diederik Samsom. Hij is de man die de PvdA naar nieuwe hoogten moet stuwen. Nee, dat zeg ik verkeerd. De ‘nieuwe’ PvdA naar nieuwe hoogten moet stuwen. Hij is de man die het stokje overneemt van Job Cohen. Hij wordt de nieuwe oppositieleider. Emile Roemer, we hardly knew ye. Van Greenpeace-activist tot kamerlid, leider van de op een na grootste partij van Nederland. Maar die op een na grootste politieke partij van Nederland bestaat natuurlijk alleen in de politieke schijnrealiteit van Den Haag. Het enige dat telt zijn natuurlijk de peilingen en daarin doet de PvdA het niet goed. Of moet ik zeggen ‘deed’?

Lees verder

Week 9 2012: Bezuinigen

Eindelijk zijn ze daar! Het is maart, dus daar komen de cijfers van het CPB. Eindelijk! We hadden er al zo lang op gewacht en eindelijk hoeft er niet meer over gespeculeerd te worden. En wat was het spannend. Hoe hoog zouden de cijfers liggen? Hoe groot zouden onze tekorten zijn? Hoe erg gaan we erop achteruit? Geen onzekerheid meer, harde cijfers wilden we en die zijn er nu. En ze zijn niet bemoedigend. Dus schiet de regering in een al te bekende mantra: bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Het Binnenhof gonst ervan. Een boeddhistische tempel is er niets bij.

Lees verder