Werken met een beperking vaak geen probleem – ‘Zolang je maar hetzelfde doet’

De bekrachtiging van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking door de Nederlandse regering heeft tot doel deze groep werknemers gelijkwaardig te kunnen laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het toegankelijk maken van de werkplek is hier een onderdeel van. Is dit nodig? En vooral: is het haalbaar? Ik sprak erover met Nicole Schuit en Margot Vrielings, allebei MS-patiënt. 

 

cartoon 'werken met een beperking'Werken met een beperking brengt vele obstakels met zich mee: je kunt niet alles doen, werkgevers hebben bedenkingen bij het aannemen van mensen met een beperking en soms heeft de werkplek aanpassingen nodig. En dan is er nog het punt dat je wel in de gelegenheid moet zijn om van en naar je werk te kunnen reizen. Nicole en Margot vinden dat dit alles zeker niet onmogelijk is.

De wet en het verdrag

In de wet is vastgelegd dat er niet gediscrimineerd mag worden op basis van een handicap. Dit staat in artikel 1 van de Grondwet, en wordt nader uitgewerkt in de gelijkebehandelingswetgeving. Als het verdrag wordt goedgekeurd, worden twee wetten aangepast, te weten de Kieswet en de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte. Het College voor de Rechten van de Mens zou graag zien dat de WMO, de Participatiewet, het Burgerlijk Wetboek en de Omgevingswet op soortgelijke wijze worden aangevuld.

In de praktijk kan de naleving van de wet wel een steuntje in de rug gebruiken. De ratificering is een goede stap, maar het College voor de Rechten van de Mens stuurt ook aan op een Nationaal Actieplan. Hiermee kunnen de voornemens concreet gecontroleerd worden door het College, dat het Verdrag ook zeker meer zal promoten en de resultaten zal rapporteren aan het VN-comité.

Bewijsdrang

Nicole Schuit is beleidsmedewerker bij een zorginstelling. “Ik werkte al jaren bij deze werkgever toen ik MS bleek te hebben. Nu heb ik een parttime beleidsfunctie sinds een jaar of zeven. Na een paar jaar werken in de luwte, maar onder mijn niveau, heb ik een reïntegratietraject gevraagd om mijn huidige – meer uitdagende – functie te krijgen.”

De situatie van Nicole is bekend bij haar leidinggevenden en collega’s. “Inmiddels zit ik in een elektrische rolstoel dus iedereen ziet wel dat er ‘wat’ is. Mijn collega’s houden allemaal graag rekening met mij. Aanpassingen worden direct geregeld.” Toch ziet Nicole ook collega’s die vooral naar de beperking kijken.”

Lastig

Margot Vrielings is administratief medewerker bij een bedrijf in de financiële dienstverlening. Ze werkt met veel plezier: “Het levert salaris op, je bent onder de mensen, het bezorgt je een nuttig gevoel en het geeft structuur.” Ze werkt parttime, vanwege vermoeidheids- en pijnklachten en ze ervaart cognitieve problemen bij complex of zeer inspannend werk. Dit kan lastige situaties opleveren: “Een bedrijf zit niet te wachten op mensen die vaak ziek zijn.”

Op haar werk weet men van haar situatie. “Er wordt op mijn werk wel rekening gehouden met mijn beperking, want ik doe aangepast werk.” Maar ook bij Margot gaat de medewerking niet altijd van harte: “Mijn werkgever vindt het lastig dat ik niet ben zoals de rest, en dat hij soms iets afwijkends met mij moet regelen. Er wordt van je verwacht dat je net zo productief bent als andere werknemers.”

Gelijke behandeling

Volgens de twee vrouwen is van gelijke behandeling niet altijd sprake. Margot vertelt: “Ik heb weliswaar aangepast werk gekregen, maar dat ging niet van harte. Mijn werkgever vindt het lastig dat ik niet ben zoals de rest.” Nicole onderschrijft dit: “Mijn ervaring is dat sommige leidinggevenden hun twijfels hebben bij mijn (toekomstige) inzetbaarheid en productiviteit. Er is wel eens op aangestuurd dat ik mijn baan zou moeten opgeven.”

Zowel Nicole als Margot hebben dan ook hun bedenkingen over de effecten na de ratificatie. Nicole: “Er is veel bereidheid om mensen met een beperking te helpen, maar uiteindelijk gaat het zakelijke argument voor. Ik verwacht op mijn werk niet veel van de ratificatie, tenzij ik dat zelf voor elkaar boks.”

Ook Margot twijfelt: “Ik denk dat er eerst een paar mensen naar de rechter zullen moeten stappen om iets af te dwingen of om duidelijkheid te krijgen over wat je nu wel of niet van je werkgever kunt verwachten. Er kunnen mooie plannen van aanpak gemaakt worden, maar die zijn vaak te algemeen om aan mensen in een specifieke situatie ondersteuning te kunnen geven.”

De weg naar complete emancipatie op de werkvloer lijkt dus nog lang, getuige de twijfels van Nicole en Margot. Ratificatie van het verdrag is wel een goede eerste stap om de positie van mensen met een beperking te versterken, ook op de arbeidsmarkt.

De namen van de geïnterviewden zijn op verzoek gefingeerd.

Naar de inhoudsopgave MSzien nr 3, 2015

Jaargang 14, september 2015

Wat de boer niet kent…

Als je anders bent, moet je jezelf verantwoorden. Of je directe omgeving. Of allebei. Wat een half uurtje ontspanning moest worden, werd een half uur ergernis en plaatsvervangende schaamte. En dat bij een kookprogramma.

In mijn vrije uurtjes na werk kijk ik vaak tv. Vaak zet ik dan de zender 24kitchen aan. Om inspiratie op te doen voor in de keuken, om te ontspannen met wat doelloos geklets of gewoon om de ruimte met gepraat te vullen. Hartstikke leuk om even dat half uurtje tussen thuiskomst en avondeten te vullen.

Zo ook laatst. Er was een leuk en groot boerengezin uitgekozen die alleen aardappel-groente-vlees aten voor het avondeten. Daar lag een uitdaging voor Rob Kamphues. Dus hij had gedurende de week een aantal koks uitgenodigd met een culinaire verrassing voor de familie. De koks kregen – surprise, surprise – steevast een laag cijfer van de dienstdoende familie, die daarmee fijn de titel van het programma bevestigden.

Alle afleveringen die ik van het programma heb gezien, verlopen zo. Maar het programma is natuurlijk ook niet bedacht om met onverwachte uitkomst te komen.

Maar deze keer was speciaal. Een van de gezinsleden was namelijk ‘speciaal’. Dat kan natuurlijk. Het komt weliswaar niet heel vaak voor, maar er zijn vele gezinnen waarvan één lid een fysieke of verstandelijkewat de boer niet kent beperking heeft. Maar in een programma met de titel ‘Wat de boer niet kent…’, moet daar toch even bij stilgestaan worden, ook al zou het programma over koken en speciale gerechten moeten gaan.

Een van de dochters van het gezin heeft een verstandelijke handicap en Rob Kamphues vond het nodig om dit even uitgebreid uit te lichten. Natuurlijk zowel bij de ‘gehandicapte’ dochter zelf als bij de rest van het gezin. Met loze kreten als “Hoe voel je je daaronder?”, “Wat is er anders?” en “Ik zie dat het je raakt, kun je daar meer over vertellen?” liet Rob zijn talenten als human interest-presentator ruimschoots zien.

Het plaatste de ‘gehandicapte’ dochter in de rol van een soort van boosdoener, vanwege haar beperking. Beste Rob, dat stadium zijn we als maatschappij toch allang voorbij. En daar komt bij… DAAR GAAT HET PROGRAMMA NIET OVER!

Een beperking is natuurlijk precies dat: een beperking. Sommige dingen kan je niet en sommige minder goed. Daar hoeft niet buitengewoon dramatisch over gedaan te worden en zeker niet in eenkookprogramma. Toch vond de heer Kamphues het nodig te wroeten en peuren naar iets dat er niet was.

En als je de beperking dan toch zo nodig aandacht wil geven, sta dan stil bij de constructieve oplossingen die het gezin bedacht heeft. Daar leren de kijkers misschien ook nog van. Dit hield ergens het midden tussen nodeloos tranen trekken en leedvermaak-tv. Zo ouderwets en vooral onnodig.

Blijkbaar zijn we in 2015 nog steeds in dat stadium dat mensen met een beperking gezien worden als een speciaal object en niet als persoon. In ieder geval in de wereld van Rob Kamphues. Er zijn verschillende programma’s geweest met personen met een verstandelijke handicap waarin deze personen getoond werden zoals ze echt waren. Namelijk gewone mensen, alleen met een beperking!

Ja, met een beperking ben je anders en daar mag best aandacht voor zijn, maar beperk je niet alleen tot de beperking. Dat is namelijk nogal… beperkt. Maar blijkbaar geldt ook hiervoor nog steeds ‘wat de boer niet kent…’

N.B. De geportretteerde is de zus van de fotograaf.

Fotografie: Maxim Wermuth

05/08/2015