Boekrecensie COGNITIE, van wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving

Dat MS gepaard gaat met lichamelijke klachten, is bekend. Dat het ook invloed kan hebben op cognitie (denkvermogen) is veel minder bekend. In het boekje ‘COGNITIE,  van wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving’,  onder redactie van Hanneke Hulst en Jeroen Geurts, wordt de huidige stand van zaken geschetst.

Reden voor samenstellen van dit overzicht over cognitie en MS was dat er hierover veel vragen bestaan bij mensen met MS en hun omgeving. Dit wordt gedaan in een net geen 100 pagina’s tellend boekje met een bijpassende overzichts-DVD. De verschillende aspecten (wat is cognitie, wat zijn veelvoorkomende klachten, hoe ontstaan deze, hoe is dit medisch waar te nemen en wat valt eraan te doen) worden overzichtelijk gepresenteerd. Alleen het hoofdstuk over depressie bij MS lijkt in deze lijn een vreemde eend in de bijt, maar sluit aan bij het overkoepelende thema.

Het boekje moet in begrijpelijke taal duidelijk maken wat men op dit moment kan zeggen over cognitie en MS. Dat is lastig, aangezien veel onderwerpen ingaan op medisch specialistische onderwerpen met bijbehorend taalgebruik. Ondanks uitleg bij dit soort begrippen slagen de schrijvers er niet altijd in om complexe processen voor niet-artsen uit te leggen. Echter, door heldere opbouw van de artikelen en de korte samenvattingen aan het eind van ieder artikel kan ook de ‘leek’ zich een goed beeld vormen van de behandelde onderwerpen.

Zoals gezegd is niet ieder onderdeel even geschikt om op een simpele manier te bespreken. Het hoofdstuk ‘Cognitie op het kleinste niveau’ is een moeilijk onderwerp met veel medische termen en processen. Het is van alle hoofdstukken het meest lastig om te begrijpen, zelfs zonder cognitieve problemen.

Het hoofdstuk ‘Cognitieve problemen, wat nu?’ is daarentegen goed toegankelijk, zeer leesbaar en het meest gericht op behandeling en oplossing van problemen. Het wordt echter ook duidelijk dat er nog veel onderzoek nodig is (en gelukkig ook gedaan wordt) om deze problemen beter in kaart te brengen en hoe ze te verhelpen. .

Bijgeleverd is een DVD, waarop de belangrijkste vragen over de verschillende onderwerpen beant-woord worden door de auteurs. Hiermee geeft het een goed en basaal overzicht van de stand van zaken. Het boekje geeft verdieping op de informatie van de DVD en zo vullen de twee elkaar goed aan. Toch zijn beide ook afzonderlijk van elkaar goed te raadplegen.

‘Cognitie – van wetenschappers vóór mensen met MS en hun omgeving’ geeft een overzicht van de relatie MS en cognitie. De onderwerpen zijn niet altijd even makkelijk, maar worden op een zo duidelijk mogelijke manier behandeld. De DVD vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Het is een leesbaar boekje over een niet zo bekend, maar zeer relevant onderwerp binnen MS. Er wordt echter ook duidelijk dat er nog veel onderzoek nodig is om beter grip te krijgen op het onderwerp ‘cognitie en MS’. Wellicht dat er over een jaar of vijf een nieuwe tussenstand gegeven kan worden.

Augustus 2015

Gepubliceerd op MSweb: 15-06-2015