Hackathon: the day after

In mijn vorige blog kon je lezen dat ik mee wilde doen aan de MSHackathon, ook al had ik geen idee wat er zou gebeuren. Nu is het weekend voorbij en heb ik zo veel te vertellen, ik weet niet waar te beginnen. Ik voel me als een kleuter dat in de kring mag vertellen over zijn weekend.

De MSHackathon: Was het leuk? Ja, het was leuk en ik ben blij dat ik erbij was. Teams van programmeurs en hackers gingen aan de slag om MS te kraken. Met apps, data en technische innovaties wilden zij het leven van mensen met MS makkelijker maken. Van al die techniek heb ik helemaal geen verstand, dus wat had ik daar te zoeken? Wat dacht ik te kunnen bijdragen?

Welnu, MSweb had een team afgevaardigd dat vragen van de ‘hackers’ uit kon vertalen naar concrete vragen op het forum van MSweb. Zo konden nog meer mensen met MS geraadpleegd worden. Dit was ook belangrijk voor de eindproducten, want de jury zou kijken hoe goed er geluisterd was naar MS’ers.

Sowieso waren die in grote getalen aanwezig om hun verhaal te vertellen aan de hackteams. Linksom of rechtsom, er zou naar ons geluisterd moeten worden.

Al vrij snel wisten de teams dan ook hun weg naar ‘ons’ te vinden en hun vragen op het forum aan te bieden. Nu was het zaterdag mooi weer -en dus ideaal om juist niet thuis te blijven zitten, waardoor het even duurde, voordat de reacties binnenkwamen. Met mijn collega’s voor het weekend betekende dat veel twitteren en facebooken, zodat het niet stil bleef. We hadden koekjes en snoepjes meegebracht, dus dat weekend kwamen we wel door.

Maar gelukkig bleef het niet stil; zondag was #MSHackathon in Nederland trending topic op Twitter. Daarbij bleek ook dat het forum was volgestroomd met reacties op de vragen van de hackteams. WOW! Opeens werd voor mij heel concreet dat ik niet de enige ben met MS, maar dat velen met mij willen dat het opgelost wordt. Natuurlijk wist ik dat ergens wel, maar tot dan was het niet meer dan een vage gedachte in mijn achterhoofd. Niet alleen mijn zwakte moest mijn kracht worden, ónze zwakte zou ónze kracht worden dit weekend.

Allemaal leuk en aardig, maar werd er ook iets mee gedaan? Afwachten tot de prijsuitreiking dus. Daar zou duidelijk worden hoe alle ideeën uitgekristalliseerd waren en of er ook daadwerkelijk geluisterd was, aangezien dat zou ook meetellen bij de beoordeling van de jury. Maar zover was het nog niet. Eerst de discussie aanzwengelen via Facebook en Twitter. Niet te vergeten het forum in de gaten houden en goede ideeën en input doorsluizen naar de teams. Oh, en snoepen en eten natuurlijk.

Maar dan toch uiteindelijk de prijsuitreiking*. Daar bleek dat MSweb door verschillende teams genoemd werd als ‘inspiratiebron’, naast de ‘experts’ die het weekend aanwezig waren. Er ís naar ons geluisterd, onze zwakte ís onze kracht geworden.

Vanuit de grond van mijn hart wil ik alle teams bedanken voor de inzet en de passie om deze zwakte aan te ‘hacken’, alle ‘experts’ – op het weekend zelf en op het MSweb forum – bedankt, anders was het niet het eclatante succes geworden dat het is. En natuurlijk ook mijn teamleden bedankt voor de leuke en energieke sfeer het hele weekend en de koekjes en snoepjes.

Tot zover het kringgesprek.

Eerste Europese MShackathon succesvol

Concrete verbeteringen voor mensen met MS

In het weekend van 21 en 22 mei vond de eerste MShackathon in Nederland plaats. Programmeurs, designers en hackers bogen zich over de vraag hoe we MS beter kunnen begrijpen en van daaruit praktische innovaties kunnen bedenken voor mensen met MS. Aan ambitie geen gebrek. De deelnemende teams kregen 36 uur om aan hun ideeën te werken, waarna een vakkundige jury bepaalde wie er met de eerste prijs vandoor ging.

mszien-160606-MS-hackathon-cartoon-200Voor de organisatie van het evenement sloegen Richard Faas, oprichter van Mobile Doctors en Thomas Sanders – zelf MS’er – van stichting MoveS de handen ineen. Mede-organisator Edwin van Wijngaarden, kind van een moeder met MS en partner bij adviesbureau PwC had gezorgd voor een locatie in het kantoor van PwC in Amsterdam. Niet de best bereikbare plek (helemaal niet met openbaar vervoer), maar gelukkig binnen wel ingericht voor rolstoelen en mensen met stokken of krukken.

Veelbelovend

Zaterdagochtend. Tussen 8 en 9 konden de deelnemers zich aanmelden en installeren in de aan hen toebedeelde ruimten. Het was meteen al druk en bij de introductie zaten zo’n 200 mensen in de zaal. Uiteindelijk gingen 19 teams dit weekend aan de slag met het zoeken van praktische oplossingen voor mensen met MS. Een veelbelovend begin.

Data

Tijdens de introductiepitches van de teams werd één ding wel duidelijk: big data is het toverwoord. Veel teams zetten in op het creëren van een toepassing waarmee veel ruwe data verzameld kunnen worden en zowel arts als patiënt een beter inzicht kunnen krijgen in de ziekte.

Het verzamelen van data klinkt natuurlijk een tikje vaag en niet alle ideeën leken even concreet, maar we waren nog maar net begonnen en de teams hadden immers 36 uur om hun plannen uit te werken.

De teams sloten zich dus snel op in hun kamers om als een razende aan de slag te gaan. Sommige teams hadden al een idee en gingen dat verder uitwerken, andere moesten van de grond af aan beginnen. Ook had niet ieder team een eigen ‘expert’ meegenomen. Daar had de organisatie echter rekening mee gehouden: het hele weekend waren er MS-experts aanwezig die als vraagbaak konden worden gebruikt.

MSweb

Om feedback van de achterban te bevorderen was er ook een team van MSweb aanwezig dat het forum van MSweb gebruikte voor nog meer expertinformatie. En daar werd dankbaar gebruik van gemaakt: verschillende teams druppelden binnen in de kamer van MSweb om vragen uit te zetten. Veel aandacht van het team ging uit naar het levendig houden van de social media. En met succes: elf van de 19 teams hadden vragen uitgezet via het forum.

De zaterdag vloog voorbij. Dat was maar goed ook, want het was behoorlijk uitputtend. Na een simpele doch smakelijke pasta bolognese hielden team MSweb en de aanwezige experts het voorlopig voor gezien. De ‘hackers’ zouden de hele nacht doorgaan. Stretchers werden opgesteld om de teams toch van enige comfortabele nachtrust te voorzien. Als daar behoefte aan was …

De laatste dag

Team MSweb trad zondagochtend na de nodige nachtrust weer aan om te zien hoe het stond met de vragen op het forum. Er was flink gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om de teams van informatie te voorzien. Maar niet alleen dat: het bleek ook dat zaterdag op Twitter #MShackathon trending was. Het gesprek was gaande, het onderwerp op de kaart gezet.

Maar de teams hadden nog tot 5 uur om tot een eindproduct of prototype te komen – wat mogelijk de relatieve rust verklaarde die er zondag heerste in de kamer van team MSweb. Relatief, aangezien er nog genoeg aanloop was van experts, enkele vrijwilligers van de MS Vereniging Nederland en niet te vergeten van hackers die nog even het fijne wilden weten om voor de eindpresentatie de puntjes op de i te kunnen zetten.

Ook organisatoren Sanders en Van Wijngaarden kwamen even langs om te vertellen over hun ervaringen van het weekend. Want hoe goed het idee van de uiteindelijke winnaar ook zou zijn, alleen de hackathon op zich was al van grote waarde voor de naamsbekendheid van MS en mogelijk vervolgonderzoek. De sfeer was bijna strijdbaar als voor een sportwedstrijd.

‘En de winnaar is …’

mszien-160606-kackathon-neurokeyHet einde kwam in zicht, maar voordat we een winnaar konden feliciteren, gingen we eerst met zijn allen eten. Na weer een inspannende dag rommelden de maagjes dus de Indonesische maaltijd werd met smaak verorberd. Na het eten boog de jury zich over de eindproducten, daarna mochten alle teams kort hun uitwerking pitchen. En toen – na weer een korte pauze met (alcoholvrije) drankjes – was het toch echt tijd om de winnaar bekend te maken.

Volgens Thomas Sanders waren er “17.000 winnaars” (waarmee hij doelde op de 17.000 mensen met MS in Nederland), maar slechts één team ging naar huis met de eer (en de mogelijkheid zijn applicatie verder te ontwikkelen).

De winnaar was een gelegenheidsteam van SchubergPhilis en Many2More met hun app NeuroKeys. Deze vervangt het toetsenbord op mobiele apparaten met een eigen toetsenbord dat (de snelheid van) toetsaanslagen bijhoudt en aan de hand daarvan vermoeidheid en gesteldheid meet. Hierdoor heeft niet alleen de MS’er er iets aan maar ook de arts.

Een goede winnaar met een concrete en functionele ‘verbetering’ voor mensen met MS. En een duidelijke toepassing voor het verzamelen van data. Kortom: MS is misschien nog niet ‘gehackt’, maar de hackathon heeft in ieder geval een stap in de juiste richting gezet.

Bekijk ook de film-impressie die mijn teamgenoten Maxim Wermuth en Cynthia Aarsen tijden het weekend maakten!

MSzien, Jaargang 15, juni 2016